Untitled Document
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ขณะนี้มีผู้เข้าชม คน  
   9 พฤษภาคม 2560 Time:10:05:17
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2560 (สปสช.) 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน เมษายน 2560 (สปสช.) อ่านต่อ...
 

   10 เมษายน 2560 Time:14:58:56
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2560 (สปสช.) 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2560 (สปสช.) อ่านต่อ...
 

   8 มีนาคม 2560 Time:11:39:49
     แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สปสช.) 
          แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (สปสช.) อ่านต่อ...
 

*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน ต.ค.52
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน พ.ย.52
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน ธ.ค.52
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน ม.ค.53
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน ก.พ.53
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพ 18 แฟ้ม เดือน มี.ค.53
 
*** โปรแกรม VL-PCU สำหรับตรวจสอบข้อมูล
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ปี 52 [สนย.]
*** ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ปี 51 [สนย.]
*** รายงานการประมวลผลข้อมูล ต.ค.50-มี.ค.51
*** การจัดสรรงบประมาณ OPPP งวดที่2 ปี 2552
*** ชุดติดตั้ง JHCIS (Ver. 23 เม.ย. 2553)
*** โปรแกรม HCIS กระทรวงฯ
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
Copyright 2008 © ptho.moph.go.th All rights reserved
Tel 074-613127 ext. 138  email : jedsadakorn@hotmail.com